อิท อีส อะ ขี้ยาง (บอกตัวเอง)
กลิ่นมันจะออกแนวอะโรคะยามาเทอราปี้#พาไซอ้อนมาวิ่งเล่นได้กลิ่นชื่นจายยยย (at บ้านไซอ้อน Pattalung,Thailand)

อิท อีส อะ ขี้ยาง (บอกตัวเอง)
กลิ่นมันจะออกแนวอะโรคะยามาเทอราปี้#พาไซอ้อนมาวิ่งเล่นได้กลิ่นชื่นจายยยย (at บ้านไซอ้อน Pattalung,Thailand)